Grafički prikaz deteline

Detelina sa četiri lista je rezultat genetske mutacije koja se javlja kod lista nekih vrsta detelina, a čija priroda još nije tačno utvrđena. Ova pojava je dosta retka i javlja se kod jedne od 10.000 jedinki. Zato postoji široko rasprostranjeno verovanje da pronaći detelinu sa četiri lista donosi sreću.

Uputstva za razvoj i pravilno funkcionisanje svih živih organizama, pa i deteline, sadržana su u dezoksiribonukleinskoj kiselini (DNK). Međutim, genom deteline je iznenađujuće komplikovan i pronalaženje gena koji su, i pod kojim uslovima, odgovorni za mutaciju lista još uvek je za naučnike nerešena biološka zagonetka. U svetu postoji preko 300 različitih vrsta deteline, ali je pojava četvrte liske najčešće javlja kod široko rasprostranjene bele deteline (Trifolium repens). Ovakva mutacija lista je prilično retka i dešava se kod jednog od oko 10.000 jedinki. Ređe se javljaju listovi sa pet, još ređe sa šest liski i tako dalje. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, rekord u broju lisli na jednom listu deteline je 56, a ovu detelinu pronašao je Šigeo Obara iz grada Hanamaki u prefekturi Ivate, u Japanu.

Za rod detelina (Trifolium spp) inače, jedna od osnovnih karakteristika je složen list, sastavljen od tri liske, po čemu je rod i dobio ime (lat. tres – tri i folium – list)