Grafički prikaz maslačka

Maslačak (Taraxacum officinale) biljna je vrsta iz istoimenog roda iz porodice Asteraceae. Raste u delovima umerene klime, na travnjacima, pored puta, obalama i drugim oblastima sa vlažnim tlom. Drugi narodni nazivi za ovu vrstu su i radič, popina pogačica, žutinica, žućanik, žuho zelje, mljekača, mliječnjak, milosavka, smetanka, popino gumno, italijanska salata, gubica.

Izgled biljke zavisi od ekoloških uslova staništa. Koren je osovinski, uglavnom negranat, dostiže dužinu oko pola metra. Na taj način je ova biljka, zahvaljujući korenovom sistemu tolerantna na različite uslove sredine. Stablo je uspravno orijentisano, bez listova, šuplje, okruglo, visine oko 20 cm i sadrži po jednu cvast. Listovi su izduženo lancetasti, režnjeviti ili ne, grupisani u lisnu rozetu. Cvetovi su jarko žute boje, jezičasti, grupisani u glavičastu cvast, prečnika do 5 cm. Biljka je dvopolna i fotosenzitivna, odnosno cvetovi se zatvaraju nakon zalaska sunca ili pri oblačnom vremenu. Period cvetanja je od aprila do oktobra. Plod je skup sivih, maljavih, jednosemenih ahenija sa papusom (cipsela), koje se lako rasejavaju vetrom. Ogled sa semenom zakopanim na 20 cm u glinovitu ilivaču pokazao je da je seme potpuno izgubilo klijavost posle 12 godina; a u peskovitoj ilivači posle 8 godina.
Cela biljka je bogata mlečnim sokom.